Comments (4 188)
 • πŸ€€πŸ“ΈπŸ¬πŸ¦„πŸŽ‡πŸ₯‡

 • Cool?

 • i see sad in them eyes

 • YESSS QUEEN SLAYYYYπŸ’–πŸ’–

 • #bigcameltoe

 • #Raw

 • https://soundcloud.com/minimalsounduk/emoji-mix-tst-techo-say-techo

 • πŸ™ƒ

 • Nicely done

 • 😘😘😘😘😘😘😘

 • Soon az I get famous ❀️

 • ❀️❀️❀️❀️

 • ❀️❀️❀️❀️❀️❀️❀️❀️

 • Bae

 • Tryna see how magical this shit is πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„ you see me sis?πŸ€” πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„ can you puhlease notice my acct on twitter "brittlovesOTM" πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„πŸ¦„ @nickiminaj

 • Stallion

 • Yu're doit it well .yu're d best

 • Good girl Niki

 • Wow

 • Looking pretty as ever

 • πŸŒΉπŸŒΉπŸŒΉπŸŒΉπŸŒΉπŸŒΉπŸ’œπŸ’œπŸ’œπŸ’œπŸ’œπŸ’œβœŒβœŒπŸŒΉπŸ’ŸπŸ’ŸπŸ’ŸπŸ’ŸπŸŽ€πŸŽ€πŸŽ€πŸŽ€

 • Fabulous

 • 😜😜😜😜😜

 • Limda

 • Play it and tell us what you think @nickiminaj

 • My world best queen πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹πŸ’‹

 • Beautiful

 • diz pic qat me thinking ......dy pussy curve

 • I c

 • @jacktunni01

 • Keep up the good work Nikki

 • Bomba bombaaa πŸ˜‚ @iremmsezen

 • @gserhat_1905 πŸ™…πŸ™…πŸ™…πŸ™…

 • @iremmsezen al bak πŸ˜‚

 • Ok this one baked the cake