bijhan_aslami
bijhan_aslami

@bijhan_5453

 • Posts11
 • Followers1 225
 • Following7 506
bijhan_aslami
bijhan_5453
دامش ندیدم ناگهان دروی گرفتارآمدم مولانا
 • 1
 • 98
bijhan_aslami
bijhan_5453
 • 0
 • 75
bijhan_aslami
bijhan_5453
 • 0
 • 108
bijhan_aslami
bijhan_5453
 • 1
 • 145
bijhan_aslami
bijhan_5453
 • 11
 • 126
bijhan_aslami
bijhan_5453
 • 0
 • 103
bijhan_aslami
bijhan_5453
 • 1
 • 114
bijhan_aslami
bijhan_5453
 • 0
 • 104
bijhan_aslami
bijhan_5453
 • 2
 • 93
bijhan_aslami
bijhan_5453
 • 14
 • 146
bijhan_aslami
bijhan_5453
 • 4
 • 177
bijhan_aslami
bijhan_5453
 • 3
 • 193