خیلی دلم گرفته از خیلیا...
خیلی دلم گرفته از خیلیا...

@iman_ymd021

خسته از روزای تکراری...

 • Posts19
 • Followers778
 • Following2 798
خیلی دلم گرفته از خیلیا...
iman_ymd021
خخخخخخخخ
 • 5
 • 58
خیلی دلم گرفته از خیلیا...
iman_ymd021
تاج کبیر اسیا...
 • 2
 • 75
خیلی دلم گرفته از خیلیا...
iman_ymd021
 • 62
 • 740
خیلی دلم گرفته از خیلیا...
iman_ymd021
جای همه خالی چه صفایی داشت بین الحرمین...
 • 33
 • 746
خیلی دلم گرفته از خیلیا...
iman_ymd021
 • 10
 • 377
خیلی دلم گرفته از خیلیا...
iman_ymd021
#عشق...
 • 33
 • 409
خیلی دلم گرفته از خیلیا...
iman_ymd021
شاه عبدالعزیم
 • 24
 • 521
خیلی دلم گرفته از خیلیا...
iman_ymd021
 • 7
 • 428
خیلی دلم گرفته از خیلیا...
iman_ymd021
Khaste az ruzaye Tekrariii...
 • 3
 • 426
خیلی دلم گرفته از خیلیا...
iman_ymd021
 • 3
 • 387
خیلی دلم گرفته از خیلیا...
iman_ymd021
....
 • 4
 • 297
خیلی دلم گرفته از خیلیا...
iman_ymd021
مرحوم پدربزرگم روحش شاد
 • 20
 • 272